Vrijheidsvuur_de_Peel-logo tif bestand

Vrijheidsvuur de Peel

In 2019 vierden we 75 jaar vrijheid in de Peelregio. Er bleek voor het ontsteken en verspreiden van het Vrijheidsvuur zoveel animo te bestaan dat reprises voor de hand lagen. In de loop van de eerste jaren steeg ook het aantal deelnemende gemeenten steeds, aan beide zijden van de provinciegrens Brabant-Limburg. Het evenement is zo omvangrijk geworden dat de organiserende werkgroep er de zelfstandige stichting Vrijheidsvuur de Peel voor heeft opgericht.

Missie

Het is onze missie de bevrijding van de Peel (regio) te herdenken, maar vooral te vieren. We richten ons op de Peelregio, dus over provinciegrenzen heen. De Peel kent geen grenzen.

Doelstellingen

Ons doel is de inwoners van de Peelregio van jong tot oud meer bewust te maken van de waarde van vrijheid in de ruimste zin van het woord. We willen alle dorpskernen hierbij betrekken, samen met hun organisaties en vrijwilligers die zich met bevrijding en vrijheid bezighouden.

We willen dit bereiken door:

  • jaarlijks op 18 september het bevrijdingsvuur op te halen in Eindhoven,
  • jaarlijks op 19 september het bevrijdingsvuur in de Peel te laten uitwaaieren vanuit één van de kernen van de Peelgemeenten,
  • één van de Peelgemeenten jaarlijks in een roulatie te benoemen tot gastgemeente voor Vrijheidsvuur de Peel,
  • door samenwerking met verschillende disciplines. Te denken valt aan lokale commissies, verenigingen en werkgroepen, lopers en lopers-verenigingen, gilden en schutterijen, muziekgroepen en solisten, plaatselijke ontvangstcomités, etc.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

  • Mies van Berlo, bestuurslid
  • Jan Dekkers, secretaris
  • Jeanette Hartjes, voorzitter
  • Wim de Ruiter, bestuurslid
  • Henk Schimmel, penningmeester
Bevrijdiingsvuur Ehv 2021

Burgemeester Jorritsma spreekt namens de Stichting 18 September in Eindhoven. Het bevrijdingsvuur uit Bayeux brandt inmiddels.

Bestuur