Vrijheidsvuur_de_Peel-logo tif bestand

Contactgegevens

Stichting vrijheidsvuur de Peel
p/a: Spechtstraat 6
5735 EL Aarle-Rixtel
secretaris@vrijheidsvuurdepeel.nl
info@vrijheidsvuurdepeel.nl

KvK-nummer, banknummer en fiscaalnummer
KvK-dossiernummer: 85453714
RSIN: 863628333
Fiscaalnummer: 863628333801
IBAN: NL72 RABO 0189 9848 99

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen;

 • Jeanette Hartjes, voorzitter en PR-redactie
 • Jan Dekkers, secretaris/ PR
 • Henk Schimmel, penningmeester / vicevoorzitter
 • Mies van Berlo, bestuurslid
 • Wim de Ruiter, bestuurslid educatie /2e secretaris

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten

Financiële dekking

De stichting is in belangrijke mate afhankelijk van inkomsten uit de 11 Peelgemeenten. Dit betekent dat de jaarlijkse exploitatiekosten door de gezamenlijke Peel gemeenten gedragen moeten worden. De gemeente waar het bevrijdingsvuur op 19 september van elk jaar ontstoken wordt draagt zorg voor de kosten van de viering zelf.

Donaties voor de stichting zijn welkom op genoemd banknummer.

Beleidsplan Vrijheidsvuur de Peel

In 2019 vierden we 75 jaar vrijheid in de Peelregio. Er bleek voor het ontsteken en verspreiden van het Vrijheidsvuur zoveel animo te bestaan dat een jaarlijkse viering voortaan voor de hand lag. In de loop van de eerste jaren steeg ook het aantal deelnemende gemeenten aan beide zijden van de provinciegrens Brabant-Limburg. Het evenement is zo omvangrijk geworden dat de organiserende werkgroep er de zelfstandige stichting Vrijheidsvuur de Peel voor heeft opgericht. Dit heeft op woensdag 9 februari 2022 bij de notaris te Helmond plaatsgevonden. Inmiddels zijn 11 peelgemeenten aangesloten en is daarmee de gehele Brabantse en Limburgse Peel omsloten.
Missie
Het is onze missie de bevrijding van de Peel (regio) te herdenken, maar vooral te vieren. We richten ons op de Peelregio, dus over provinciegrenzen heen. De Peel kent geen grenzen.
Doelstellingen
Ons doel is de inwoners van de Peelregio van jong tot oud meer bewust te maken van de waarde van vrijheid in de ruimste zin van het woord. We willen alle (dorps)kernen hierbij betrekken, samen met hun organisaties en vrijwilligers die zich met bevrijding en vrijheid bezighouden. De stichting kent geen winstdoelstelling.

We willen dit bereiken door:

 • Jaarlijks op 18 september het bevrijdingsvuur op te halen in Eindhoven,
 • Jaarlijks op 19 september het bevrijdingsvuur in de Peel te laten uitwaaieren vanuit één van de 11 kernen van de Peelgemeenten,
 • Eén van de Peelgemeenten jaarlijks in een roulatie schema te benoemen tot gastgemeente voor Vrijheidsvuur de Peel,
 • Door samenwerking met verschillende disciplines. Te denken valt aan lokale commissies, verenigingen en werkgroepen, lopers en lopers-verenigingen, gilden en schutterijen, muziekgroepen en solisten, plaatselijke ontvangstcomités, etc.

Educatie

Het vrijheidsvuur staat symbool voor bevrijding en vrijheid. Het is belangrijk dat ook de jeugd kennisneemt van de bevrijding van de Peel in 1944 en participeert in de viering van onze huidige vrijheid.
Daarom vinden wij het belangrijk dat het onderwijs aan de jongeren leert om, vanuit het historische perspectief, waardering op te brengen voor onze huidige

– democratische – vrijheid. Het thema hierbij is: “Vrijheid is niet vanzelfsprekend”.

Er bestaan verschillende projecten voor de basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs. Met name rond de viering van 75-jaar vrijheid in 2019 zijn die projecten ontwikkeld.
Als stichting willen we de directies en leerkrachten uit het basisonderwijs en voortgezet onderwijs uitnodigen kennis te nemen van deze lesbrieven en projecten.
Uiteraard kunnen er ook nieuwe en geactualiseerde projecten ontwikkeld worden.
Wij streven een verbinding na tussen scholen en organisaties om, deze informatie, deze lessen in te laten passen bij het nieuwe vakgebied “burgerschapsonderwijs”: Leerlingen kennis van en respect voor basiswaarden van de democratische rechtsstaat bijbrengen.

Via onze site willen we de scholen informatie geven over bestaande lesmaterialen. Uiteraard hopen we de scholen te kunnen stimuleren om gebruik te maken van deze materialen en ze uit te dagen nieuw materiaal te vervaardigen/aan te leveren.

Daarnaast maken we een scala van mogelijkheden toegankelijk om een excursie voor leerlingen te organiseren in het kader van bevrijding en vrijheid.

Excursie mogelijkheden als voorbeeld:

 • Oorlogsmuseum Overloon
 • WO2 met de klas - Oorlogsmuseum Overloon
 • Nationaal Monument Kamp Vught
 • Vrijheidsmuseum Groesbeek
 • Duits oorlogskerkhof Ysselsteyn