logo vrijheidsvuur de peel
vuur

Educatie

Het vrijheidsvuur staat symbool voor bevrijding en vrijheid. Het is belangrijk dat ook de jeugd kennisneemt van de bevrijding van de Peel in 1944 en participeert in de viering van onze huidige vrijheid.

Daarom vinden wij het belangrijk dat het onderwijs aan de jongeren leert om, vanuit het historische perspectief, waardering op te brengen voor onze huidige – democratische – vrijheid. Het thema hierbij is: “Vrijheid is niet vanzelfsprekend”.

Er bestaan verschillende projecten voor de basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs. Met name rond de viering van 75-jaar vrijheid in 2019 zijn die projecten ontwikkeld.

Graag willen we de directies en leerkrachten uit het basisonderwijs en voortgezet onderwijs uitnodigen kennis te nemen van deze lesbrieven en projecten.

Uiteraard kunnen er ook nieuwe en geactualiseerde projecten ontwikkeld worden.

Deze lessen passen goed bij het nieuwe vakgebied “burgerschapsonderwijs”: Leerlingen kennis van en respect voor basiswaarden van de democratische rechtsstaat bijbrengen.

Excursie mogelijkheden:

Museum Overloon

 

  • Denkboek

Het Denkboek is een uitgave van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Het werkboek is gratis te bestellen bij deze organisatie en is gericht op:

de leerlingen van het  basisonderwijs (groep 7 en 8), de leerlingen van het voortgezet onderwijs en de leerlingen van het middelbaar beroepsonderwijs. Bij elke uitgave is een handleiding beschikbaar.

Het Denkboek daagt de kinderen uit na te denken over de Tweede Wereldoorlog, herdenken en vieren, vrijheid en democratie.

Bij het Denkboek is een speciale website ontwikkeld. In vier grote modules kunnen kinderen zelfstandig interactief bezig zijn met de Tweede Wereldoorlog, herdenken, vieren en vrijheid. Zij kunnen bijvoorbeeld zelf een herdenking samenstellen of hun mening geven over herdenken en vrijheid. Ook zijn er filmpjes te zien van ooggetuigen van de oorlog. De website is bedoeld al aanvulling op het Denkboek, maar kan ook op zichzelf worden bekeken. Er is een toelichting voor ouders en docenten.

www.4en5mei.nl

www.denkboek.nl

Denkboekje

 

  • Doeboek Vrijheid

Het Doeboek is een initiatief van de Stichting Vredeseducatie en 15 gemeenten in Nederland en Duitsland en het Jongeren Ontmoetingscentrum Ysselsteyn.

Het boek draagt bij aan het vergroten van kennis over historische gebeurtenissen in de regio en aan het verhelderen van de waarde van vrede en vrijheid.

Het doeboek is speciaal gemaakt voor scholieren van 10-14 jaar en is in een oplage van 40.000 exemplaren uitgebracht in het Duits en Nederlands.

Het doeboek is in te zien bij de Stichting Vredeseducatie.

www.vredeseducatie.nl  Onder “Nieuws” -> Presentatie eerste doeboek -> download het doeboek

Begraafplaaats Ysselsteyn

 

  • Project Klok en Peel - Educatie Primair Onderwijs

Na de bevrijding op 5 mei 1945 moest Nederland opnieuw opgebouwd worden. De oorlog had ons land geplunderd achtergelaten. In 1947 startte de Verenigde Staten de Marshallhulp, waarmee de wederopbouw versneld kon worden. Als dank voor deze grootschalige hulp besloot de Nederlandse regering in 1951 een carillon te schenken aan de VS.

De keuze viel op een carillon omdat het Nederlands erfgoed betreft, maar vooral omdat na WO I de beiaard tot de herdenkingscultuur is gaan horen. De Singing Towers of Flanders hebben diepe indruk gemaakt op de Amerikanen in WO I. Daarmee ontstond ook in de VS een beiaardcultuur. In die context was een carillon een passend geschenk, waar alle groeperingen en instanties hun deel aan konden bijdragen.

The Netherlands Carillon kreeg een hele prominente plaats naast Arlington National Cemetery en ligt in één lijn met de National Mall eindigend bij het Witte Huis in Washington DC. Een hele prominente plaats, dus.

De geschiedenis van dit carillon is een hele bijzondere, want zowel bij de fondsenwerving als bij de uitvoering en aanbieding ging er veel mis. Tegelijk is het Netherlands Carillon een klinkende metafoor voor de wederopbouw in Nederland en geeft een fraaie inkijk in de relatie tussen Nederland en de VS vlak na de oorlog.

Recent is het carillon terug op Nederlandse bodem geweest, om het te stemmen en te restaureren.

Museum Klok & Peel heeft een leerlijn ontwikkeld over de beiaard. Voor groep 7 en 8 gaat deze leerlijn 2 weken lang over The Netherlands Carillon. Leerdoelen voor deze leerlingen:

  • De leerling kan de wederopbouw na WO II en de koude oorlog als bijzondere fase in de Nederlandse en Europese geschiedenis herkennen en benoemen.
  • De leerling krijgt historisch besef van de relatie Nederland-Amerika in de periode na de Tweede Wereldoorlog en kan deze verbinden met de huidige relatie.

Diverse kerndoelen van ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’ en van ‘Kunstzinnige oriëntatie’ komen aan bod.

Meer weten over dit lesmateriaal: Museum Klok & Peel - Heavy Metal

En specifiek over groep 7/8 en The Netherlands Carillon: https://heavymetal.museumklokenpeel.nl/groep-7-8/week-1/

Carrillon. Het nationaal geschenk van Nedereland aan Amerika als dank voor de Marshallhulp bij de weder opbouw na WO ll