banner 1

Vrijheidsvuur de Peel in 2022 vanuit Deurne

Sinds enkele jaren wordt in de Peel op 19 september de vrijheid gevierd met een regionale ceremonie rond het ontsteken van het Vrijheidsvuur. De festiviteit sluit aan bij de al veel oudere 18-Septemberfeesten in Eindhoven. In 2022 vindt de kleurrijke Peellandse manifestatie plaats in het hart van de gemeente Deurne.

Bij het ontsteken van het Vrijheidsvuur spelen de burgemeesters van alle Brabantse en Limburgse Peelgemeenten een grote rol. Verder verlenen medewerking: (delegaties van) gilden uit kring Peelland, de Kempen en schutterijen uit de Limburgse gemeenten, lopers van Peellandse en Limburgse loop- en atletiekverenigingen, particuliere eigenaren van historische legervoertuigen, enkele muziekkorpsen, solisten en speciale genodigden. De organisatie van de ceremonie berust bij de regionale Stichting Vrijheidsvuur De Peel, die daartoe samenwerkt met lokale initiatiefgroepen.

Sinds 2019 zijn er drie geslaagde edities van het Vrijheidsvuur de Peel geweest en wel in Asten op de Markt, in Mierlo bij de Brits Ereveld en in Meijel bij het Belfort Vossenberg. De vierde editie in Deurne zal  plaatsvinden bij de kasteelruïne aan het Haageind, een plek die na bijna tachtig jaar nog steeds getuigt van oorlogsgeweld.

20211225_150237

Lees meer nieuws: