Vrijheidsvuur_de_Peel-logo tif bestand

Vaak gestelde vragen

 • Wat beoogt de stichting? 

Het is onze missie de bevrijding van de Peel (regio) te herdenken en vooral te vieren. Daarmee willen we de inwoners van de Peelregio van jong tot oud meer bewust maken van de waarde van vrijheid in de ruimste zin van het woord. We willen alle dorpskernen erbij betrekken, samen met hun organisaties en vrijwilligers die zich met bevrijding en vrijheid bezighouden. We richten ons op de Peelregio, dus over provinciegrenzen heen. De Peel kent geen grenzen.

 • Wat is de doelstelling van de stichting?

Jaarlijks op 18 september het vrijheidsvuur ophalen in Eindhoven. Jaarlijks op 19 september het vrijheidsvuur over de Peel laten uitwaaieren vanuit één van de kernen van een Peelgemeenten. Eén van de Peelgemeenten jaarlijks in een roulatie benoemen tot gastgemeente voor Vrijheidsvuur de Peel.

 • Wat is de hoofdactiviteit van de stichting?

Het vieren van de vrijheid die, zoals wij die nu kennen, in 1944 herkregen is.

 • Wanneer vindt de activiteit plaats?

De viering vindt jaarlijks op 19 september plaats (ongeacht de dag van de week).

 • Wie zijn de stakeholders van de stichting?

De aangesloten gemeenten in Brabant en Limburg (11 gemeenten).

 • Kan ik lid worden van de stichting of een actieve bijdrage leveren?

Van een stichting kun je geen lid worden. We kunnen wel vaak vrijwilligers gebruiken. Neem daarvoor contact op met het secretariaat van de stichting: info@vrijheidsvuurdepeel.nl.

 • Is de stichting een ANBI-stichting en kan ik geld doneren?

Ja, de stichting is ANBI goedgekeurd. Uw donaties zijn altijd welkom. De stichting wordt gefinancierd d.m.v. donaties en subsidies.

 • Wanneer is de stichting opgericht?

Formeel is de stichting opgericht in 2022, maar we zijn al sinds 2019 actief.

 • Waar kan ik vinden waar de eerstvolgende activiteit plaatsvindt?

Elders op deze website onder Actueel  staat dit vermeld.

 • Waarom vieren in plaats van herdenken?

Herdenken doen we in Nederland elk jaar op 4 mei. Omdat Zuid-Nederland in 1944 bevrijd is, vieren wij onze bevrijding in september van ieder jaar. Op 5 mei vieren we de bevrijding van geheel Nederland.

 • Hoe sluit de hoofdactiviteit van de stichting aan op de vieringen elders?

Elk van de 11 aangesloten gemeente heeft zijn eigen bevrijdingsdatum. Het bevrijdingsvuur wat op 18 september 1944 als eerste aankomt in Eindhoven, wordt door ons nog diezelfde dag opgehaald in Eindhoven en gebracht naar een van gebedshuizen ( of een andere toegestane locatie) van de gastgemeente. Op 19 september wordt het vuur verspreid over de deelnemende gemeenten vanuit de ceremonielocatie van de gastgemeente. Vanaf 19 september wordt het vuur in de betreffende gemeente/dorpskernen brandend gehouden tot de dag dat de betreffende gemeente/dorpskern haar bevrijding viert. Dat varieert tussen 19 september 1944 en 22 november 1944.

 • Met welke partijen vindt samenwerking plaats?

Samenwerking vindt plaats met de 11 aangesloten Peelgemeenten. Voorts een groot aantal instanties. Zie hiervoor elders op deze website.

 • Wordt met derde partijen aansluiting ic-samenwerking gezocht?

Partijen die van betekenis kunnen zijn om de viering van de bevrijding gestalte te kunnen geven, dan wel uit kunnen dragen, worden nadrukkelijk uitgenodigd. Het samenwerken met scholen is een blijvend speerpunt van de stichting. Vrijheid geef je door en vrijheid is niet vanzelfsprekend.

 • Hoeveel bezoekers worden er op de viering doorgaans verwacht?

De afgelopen 2 jaar hebben de ceremonies sterk aangepast moeten plaatsvinden i.v.m. de geldende coronamaatregelen. De eerste viering in 2019 (Asten) werd bezocht door ca. 500 deelnemers en belangstellenden. En in het coronajaar 2021 op Vossenberg in Meijel bezochten  toch nog 450  personen de ceremonie.

 • Waarom worden er geen kransen tijdens de viering gelegd?

Wij vieren met deze bijeenkomst de Vrijheid. De doden en slachtoffers worden herdacht op 4 mei. Wel wordt er vooraf een bloemstuk gelegd en een zogenaamde “vacant chair” geplaatst met daarop bloemen ter nagedachtenis aan de militairen die niet meer van het slagveld zijn teruggekeerd (gesneuveld of vermist).

 • Maakt het spelen van het Wilhelmus deel uit van de viering? Ja
 • Wordt er voorzien in een slechtweer programma? Nee