Vrijheidsvuur_de_Peel-logo tif bestand

Hoe is Vrijheidsvuur de Peel ontstaan?

Het Vrijheidsvuur de Peel werd in 2019 voor de eerste keer ‘als een lopend vuurtje’ door de Peel verspreid bij de herdenking ‘75 jaar vrijheid’. Initiatiefnemer was de Activiteitenwerkgroep Death Valley De Peel van het Astense Museum Klok & Peel.

Deze werkgroep tekende in het kader van het omvangrijke project Death Valley De Peel ook voor de realisering van 400 km oorlogsfietsroutes door de Peelgemeenten en voor diverse eenmalige activiteiten.

Het fietsroutenetwerk en het Vrijheidsvuur de Peel hebben gemeen dat ze de herinnering aan de Peel als oorlogsregio levend willen houden. In de herfst van 1944 lag de Peel gedurende de bevrijding maar liefst drie maanden onder vuur. De strijd kostte veel soldaten en burgers het leven. Sommige dorpen moesten twee keer bevrijd worden. De bevrijdingscampagne staat ook te boek als de ‘Slag in de schaduw’.

In 2019 bleek voor het ontsteken en verspreiden van het Vrijheidsvuur zoveel animo te bestaan dat reprises voor de hand lagen. Het oorspronkelijke idee was om op 18 september het Vrijheidsvuur uit het Franse Bayeux op te halen in Eindhoven.

Op 19 september zou dat ontstoken worden in de gemeente Someren, de eerste Peelgemeente die in 1944 tijdens de operatie Market-Garden werd bevrijd. Om praktische redenen kon Someren geen gastheer zijn en werd het eerste Peellandse Vrijheidsvuur vanaf de Markt in Asten verspreid. Daar waren vijf Peelgemeenten bij betrokken. Bij de derde editie was dat aantal al gegroeid tot negen en in 2022 hopen de initiatiefnemers het aantal van elf deelnemende gemeenten vol te maken. Daarmee worden dan alle Peelgemeenten aan weerszijden van de provinciegrens Brabant-Limburg bereikt.

Het evenement is zo omvangrijk geworden dat de organiserende werkgroep er de zelfstandige stichting Vrijheidsvuur de Peel voor heeft opgericht.

20190917 herdenking Market Garden 1944 - 2

Herdenking 75 jaar vrijheid en 75 jaar operatie Market Garden met een grote stoet militaire voertuigen uit Nederland, Engeland, Schotland, Canada en de Verenigde Staten op 19 september 2019.

20190917 herdenking Market Garden 1944 - 1